Khắc phục lỗi: "The file 'wp-config.php' already exists" sau khi cài đặt xong WordPress

Sau khi cài đặt xong WordPress, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị WordPress. Tuy nhiên, khi truy cập vào giao diện người dùng trên WordPress, bạn nhận được thông báo lỗi như sau: The file 'wp-config.php' already exists. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try installing now.

 

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, một gợi ý nhỏ giúp bạn khắc phục vấn đề này là bạn thử sử dụng một trình duyệt khác như Firefox để truy cập tới trang giao diện người dùng WordPress. Nếu như không xuất hiện lỗi, bạn cần xóa Cache trên trình duyệt Google Chrome hiện tại để có thể loại bỏ lỗi trên trình duyệt.

Để xóa Cache trên Google Chrome, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del. Trong cửa sổ Clear Browsing Data, bạn chọn The beginning of time trong danh sách chọn ở mục Oblirate the following items from » Nhấn Clear Browsing Data.

Để xóa Cache trên Firefox, bạn cũng nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Del » Chọn Everything trong danh sách Time range to Clear » Nhấn Clear Now.

 


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Chuyên mục Tùy biến giao diện WordPress

TÌM KIẾM

Chuyên mục Thủ thuật WordPress

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ