Hiển thị các chủ đề trống trong Widgets Categories

Bạn sử dụng Widget Categories để hiển thị danh sách các chủ đề (Category) có trên Website của bạn. Tuy nhiên, theo mặc định, WordPress sẽ hiển thị các chủ đề đã có bài viết. Với những chủ đề trống ( các chủ đề chưa có bài viết nào), chúng sẽ không được hiển thị trong Widget Categories. Vậy, nếu bạn muốn thêm các chủ đề trống vào Widgets Categories thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để hiển thị các Category trống trong Widgets Categories.

 

Trong ví dụ này, mình đã tạo các Categories trên Website WordPress

  • Gallery (1) - chủ đề Gallery có 1 bài viết
  • Uncategorized (13) - chủ đề Uncategorized có 13 bài viết
  • Video (0) - chủ đề Video có 0 bài viết
  • WordPress (0) - chủ đề WordPress có 0 bài viết
  • WordPress Plugin (3) - chủ đề WordPress Plugin có 3 bài viết
  • WordPress Theme (1) - chủ đề WordPress Theme có 1 bài viết

Mặc định khi sử dụng Widget Categories sẽ chỉ hiển thị các chủ đề có hơn 1 bài viết thuộc chủ đề đó:

  • Gallery (1)
  • Uncategorized (13)
  • WordPress Plugin (3)
  • WordPress Theme (1).

Và sau khi thực hiện, các Categories sẽ được hiển thị hết, kể cả các Categories không có bài viết nào thuộc Categories đó (Video (0), WordPress (0)) như hình bên phải. Giờ, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cách làm.

Trước tiên, bạn đăng nhập vào trang admin WordPress, chọn Appearance » Nhấn Editor (mục 1) . Tiếp đó, bạn mở tệp tin Theme Functions (functions.php) (mục 2) và dán đoạn mã này vào tệp tin đó (mục 3):

/* Display empty categories
/* ------------------------------------ */
function display_empty_categories($cate) {

$cate['hide_empty'] = 0;

return $cate;
}
add_filter( 'widget_categories_args', 'display_empty_categories' );

 

Nhấn Update File để lưu lại các thay đổi tệp tin đó.

Chú ý: Trước khi thay đổi tệp tin functions.php, bạn nên lưu lại tệp tin functions.php gốc trước nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

 

Save


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Chuyên mục Tùy biến giao diện WordPress

TÌM KIẾM

Chuyên mục Thủ thuật WordPress

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ