Bài 9 phần 2: Dùng công cụ Customize để tùy chỉnh giao diện trang web đang sử dụng

Bạn đã nắm được cách quản lý các gói giao diện trong trang quản trị Wordpress. Giờ chúng ta sẽ tìm  hiểu cách tùy chỉnh trang web sử dụng tính năng Customize.

Bạn nhấn chọn công cụ Appearance > Chọn Customize. Với các giao diện có sẵn trong Wordpress, cách tùy chỉnh có thể khác và khác nhiều so với cách tùy chỉnh các giao diện do bên thứ ba cung cấp. Sau đây là ví dụ khi tùy chỉnh giao diện Twenty Thirteen được cài sẵn trong Wordpress 3.8.2 và ví dụ khi tùy chỉnh giao diện miễn phí MetroBlog của SMThemes.

1. Giao diện Twenty Thirteen

Bạn chọn giao diện Twenty Thirteen làm giao diện chính cho trang web của bạn. Nhấn Customize để bắt đầu tùy chỉnh trang web.

 

Site Title & Tagline:

- Tiêu đề trang web và thông tin chi tiết (hoặc khẩu hiệu) của trang web.

- Bạn đánh dấu chọn Display Header Text để hiển thị Site title và Tagline.

Colors: thay đổi màu chữ của Site title và Tagline

Header Image: lựa chọn ảnh nền cho phần đầu trang web.

Navigation: Chọn menu sử dụng trong giao diện. 

Giao diện Twenty Thirteen chỉ có 1 menu. Lựa chọn menu trong phần Navigation Menu. Mình sẽ trình bày cách tạo Menu trong phần kế tiếp.

Static Front Page: 

- Your latest posts: trang chủ hiển thị các bài viết mới đăng

- A static page: Mặc định, trang chủ của bạn sẽ hiển thị các bài viết (Post) theo thứ tự từ bài đăng mới nhất tới bài đăng cũ hơn. 

 

Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu vào mục A static page để chọn một trang (Page) trên Website của bạn. Trong hình, Front page chọn là About us tức là bạn chọn trang About us làm trang chủ cho trang web của bạn. Đồng thời, danh sách các bài đăng mới nhất sẽ được chuyển sang mục Posts pageTourism

♥ Bạn vui lòng xem tiếp nội dung ở trang sau

 


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Chuyên mục Tùy biến giao diện WordPress

TÌM KIẾM

Chuyên mục Thủ thuật WordPress

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ