Hướng dẫn cách cài đặt giao diện (Theme) trong WordPress

Để cài đặt giao diện (Theme) trong WordPress, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:

- Cách 1: Tải về máy tính và cài đặt gói giao diện Awaken - 1 mẫu giao diện WordPress miễn phí

- Cách 2: Tìm kiếm giao diện WordPress (ví dụ là Awaken) trong thư viện giao diện WordPress và cài đặt giao diện đó.

- Cách 3: Tìm kiếm, lựa chọn và cài đặt một mẫu giao diện WordPress miễn phí trên thư viện giao diện WordPress.

I. CÁCH 1 - TẢI VỀ VÀ CÀI ĐẶT GÓI GIAO DIỆN WORDPRESS ( AWAKEN)

- Bạn đi tới địa chỉ: https://wordpress.org/themes/awaken/

Lưu ý: Bạn có thể lựa chọn các mẫu giao diện khác ngoài mẫu giao diện Awaken như trong ví dụ.

- Tải mẫu giao diện Awaken về máy tính của bạn

- Gõ vào thanh địa chỉ nội dung: localhost/firstwordpress/wp-admin để đi tới trang quản trị WordPress (» Xem thêm về cách cài đặt WordPress 4.4.2 trên Localhost)

- Đăng nhập vào trang quản trị WordPress

- Trong trang quản trị WordPress, bạn lựa chọn tính năng Appearance »  Chọn Themes » Nhấn nút Add New, sau đó chọn Upload Theme.

- Nhấp vào nút Choose File, lựa chọn gói giao diện Awaken mà bạn vừa tải về »Nhấp chọn nút Install Now để bắt đầu quá trình cài đặt giao diện WordPress.

- Nhấn nút Activate để chọn giao diện Awaken làm giao diện chính cho Website của bạn.

II. CÁCH 2 - TÌM KIẾM GIAO DIỆN WORDPRESS (AWAKEN)

- Trong trang quản trị WordPress, bạn cũng chọn Appearance »  Chọn Themes, sau đó nhấn nút Add New

- Trong mục Search themes, bạn gõ:“Awaken” để tìm kiếm giao diện Awaken trong thư viện giao diện WordPress ( Bạn có thể lựa chọn các giao diện miễn phí khác ngoài giao diện Awaken trong ví dụ).

- Nhấn nút Install, sau đó chọn Activate để chọn giao diện Awaken làm giao diện chính cho website WordPress của bạn.

III. CÁCH 3 - TÌM KIẾM, LỰA CHỌN VÀ CÀI ĐẶT MỘT MẪU GIAO DIỆN WORDPRESS MIỄN PHÍ TRÊN THƯ VIỆN GIAO DIỆN WORDPRESS

- Trên trang quản trị WordPress, bạn cũng chọn  tính năng Appearance, » Chọn Themes, nhấp chuột vào nút Add New 

- Chọn một giao diện miễn phí trong thư viện giao diện WordPress

- Nhấn nút Install để cài đặt giao diện đó vào website 

- Nhấn Activate để chọn giao diện đó làm giao diện chính cho website WordPress của bạn.

Save


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ