Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Tốc độ của một Website phụ thuộc vào nhiều yếu tố như máy chủ Web, tối ưu hóa Web, khoảng cách giữa máy chủ và máy khách,... Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của một Website và 3 thủ thuật giúp bạn có thể tăng tốc Website WordPress nhanh chóng. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết.
 
Trong các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt WordPress trên Localhost và cách cài đặt giao diện miễn phí Awaken trong WordPress. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách tùy chỉnh giao diện WordPress bằng việc thêm Logo, Favicon và thay đổi tiêu đề trang (Site title) và Tagline. 
 
Trong quá trình cài đặt giao diện (Theme) WordPress, bạn có thể gặp lỗi Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded... Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sửa lỗi Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded trên Localhost.
 
Để cài đặt giao diện (Theme) trong WordPress, bạn có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau:
 
Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt WordPress 4.4.2 trên Localhost sử dụng XAMPP phiên bản 5.6.19.