Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Bạn muốn bổ sung một quảng cáo hoặc hiển thị danh sách bài viết mới nhất trong khu vực Header. Tuy nhiên, Theme WordPress bạn đang sử dụng lại không hỗ trợ bạn thực hiện thao tác này. Trong bài viết này, WP Beginner sẽ gợi ý cho bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất giúp bạn có thể bổ sung nhanh chóng một Widget vào khu vực Header trên Website WordPress của bạn.
 
Sau khi cài đặt xong WordPress, bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị WordPress. Tuy nhiên, khi truy cập vào giao diện người dùng trên WordPress, bạn nhận được thông báo lỗi như sau: The file 'wp-config.php' already exists. If you need to reset any of the configuration items in this file, please delete it first. You may try installing now.
 
Tốc độ của một Website phụ thuộc vào nhiều yếu tố như máy chủ Web, tối ưu hóa Web, khoảng cách giữa máy chủ và máy khách,... Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ của một Website và 3 thủ thuật giúp bạn có thể tăng tốc Website WordPress nhanh chóng. Giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết.
 
Trong các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cài đặt WordPress trên Localhost và cách cài đặt giao diện miễn phí Awaken trong WordPress. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cách tùy chỉnh giao diện WordPress bằng việc thêm Logo, Favicon và thay đổi tiêu đề trang (Site title) và Tagline. 
 
Trong quá trình cài đặt giao diện (Theme) WordPress, bạn có thể gặp lỗi Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded... Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sửa lỗi Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded trên Localhost.