Hướng dẫn cách xem thông tin mã ID User Facebook

Bạn đang có trong tay một tài khoản Facebook. Bạn cũng tạo mới và kích hoạt một App Facebook. Giờ, bạn muốn lấy thông tin về mã ID User Facebook để sử dụng App đó với mục đích tích hợp các Comment Facebook cho WordPress hoặc tạo mới Comment Facebook cho Joomla,...

I. CÁCH 1 - LẤY MÃ ID PAGE TRÊN FACEBOOK

Để có thể làm được điều đó, bạn mở Page mà bạn cần tìm ID » Nhấp chuột vào phần Settings

Khi màn hình cài đặt Page hiện ra, bạn nhấp chuột vào mục Page info (mục 1) để xem các thông tin về Page đó.  Thông tin mã ID của Page đó nằm trong phần Facebook Page ID (mục 2) nằm ở dưới cùng của danh sách này. Bạn cũng có thể nhấp chuột vào thẻ About để hiển thị Page info.

 

Trong hình trên, mã Facebook Page IDcủa Page vandon.com.vn là 1574170336170402

II. CÁCH 2 - LẤY MÃ ID PAGE TRÊN FACEBOOK

Nhấp chuột phải vào liên kết đến tài khoản Facebook của bạn (mục 1) » Chọn Inspect element (mục 2) trong trường hợp bạn sử dụng trình duyệt Google Chrome » Chọn thẻ Element (mục 3). Trong phần này bạn sẽ thấy đoạn mã dạng:

<a href="https://www.facebook.com/vandon.com.vn?fref=nf" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1574170336170402&amp;extragetparams=%7B%22fref%22%3A%22nf%22%7D" aria-owns="js_2e" aria-haspopup="true" aria-describedby="js_2f" id="js_2g">Vandon.com.vn</a>

 

Khi đó, dãy số đằng sau "id=" chính là Facebook Page ID bạn cần tìm. Trong trường hợp này, Facebook Page ID1574170336170402.

III. LẤY MÃ ID USER TRÊN FACEBOOK

Nếu bạn muốn tìm Facebook User ID cho tài khoản Facebook bạn đang sử dụng, bạn cũng có thể thực hiện tương tự cách 2. Tuy nhiên, khi đó dòng mã của bạn sẽ có dạng:

<a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/..." data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;l&quot;}" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100006844891xxx" aria-owns="js_6" aria-haspopup="true" aria-describedby="js_7" id="js_8">Your Facebook Account</a>

 Khi đó, Facebook User ID bạn cần tìm là 100006844891xxx

Bạn có thể thực hiện tương tự để tìm ra mã ID cho Page của mình. Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Save