Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Camtasia Studio 8 là một phần mềm tuyệt vời với rất nhiều tính năng hữu ích cho việc sản xuất và chỉnh sửa các Video trên máy tính Mac và Windows. Bạn có một website và bạn muốn chia sẻ các thủ thuật mà bạn thực hiện bằng cách quay phim màn hình và chỉnh sửa lại các đoạn phim đó thì Camtasia thật sự phù hợp với bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tính năng hữu ích mà Camtasia Studio 8 cung cấp.
 
Bạn đang có trong tay một tài khoản Facebook. Bạn cũng tạo mới và kích hoạt một App Facebook. Giờ, bạn muốn lấy thông tin về mã ID User Facebook để sử dụng App đó với mục đích tích hợp các Comment Facebook cho WordPress hoặc tạo mới Comment Facebook cho Joomla,...
 
Bạn muốn sử dụng một Plugin trên WordPress hoặc một thành phần mở rộng (Extensions) trên Joomla yêu cầu bạn nhập mã Facebook App ID và Facebook Secret. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo App Facebook và kích hoạt App đó cho Website của bạn.
 
Bạn muốn có một Website cho riêng mình. Công việc quan trọng và đầu tiên bạn cần làm là mua một tên miền và thuê một máy chủ (hoặc dịch vụ lưu trữ Hosting) cho website của mình. Bạn có thể thuê một máy chủ (hoặc máy chủ ảo VPS) với giá thành khá cao nếu bạn muốn phát triển một trang web lớn. Còn nếu bạn mới bắt đầu làm một trang Web nhỏ, bạn có thể sử dụng cách dịch vụ lưu trữ Shared Hosting với giá dao động từ 5- 10$/ tháng. 
 
Bạn sử dụng rất nhiều ảnh nền trong Website của mình: ảnh logo, ảnh nền menu, ảnh nền cho Header,... Khi tiến hành tải trang, tương ứng với mỗi ảnh nền là một yêu cầu tải ảnh tới máy chủ đó. Giả sử bạn có 50 ảnh nền riêng biệt sử dụng trên trang web, sẽ có 50 yêu cầu tới máy chủ. Nhiều yêu cầu, tốc độ tải trang chậm. Vậy, bạn sẽ làm thế nào để giảm bớt các yêu cầu đó.