Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

Sau khi cài đặt thành công phần mềm Unity 3D trên máy tính của bạn, bạn cần tạo mới một dự án Game trong Unity 3D để có thể bắt đầu một dự án lập trình Game chạy trên nền Web, IOS, Android và các nền tảng khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu 5 bước cơ bản để tạo mới một dự án Game (Project) sử dụng phần mềm Unity 3D.