Hướng dẫn chèn nút Like và Share trên Facebook vào Joomla

Trong bài trước, mình đã trình bày Cách chèn Comment Facebook vào Joomla. Tương tự, trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn nút Like và Share của Facebook vào Joomla một cách chi tiết nhất.

 

Để có thể tích hợp được tính năng Like và Share Facebook vào Website, bạn cần thực hiện các bước sau:

BƯỚC 1: TẠO MỚI VÀ KÍCH HOẠT APP FACEBOOK MỚI

Nếu bạn chưa biết cách tạo mới và kích hoạt App Facebook, bạn có thể xem chi tiết bài viết Hướng dẫn tạo App Facebook đơn giản cho Website

Theo như ví dụ trong bài viết Hướng dẫn tạo App Facebook đơn giản cho Website, sau khi tạo thành công, mình sẽ có một App Facebook tên là "firstappdemo" App ID1607132996198694.

BƯỚC 2: XEM THÔNG TIN ID USER FACEBOOK

» Xem chi tiết tại bài viết Hướng dẫn xem thông tin mã ID User Facebook

Theo như ví dụ ở bài viết Hướng dẫn xem thông tin mã ID User Facebook, mình đã có mã User ID của tài khoản Facebook của mình là : 1574170336170402 

BƯỚC 3 - THÊM THẺ <META> TRONG TỆP TIN INDEX.PHP

Bạn thêm đoạn mã dưới đây vào trong thẻ <head></head> nằm trong tệp tin index.php:

<meta property="fb:app_id" content="1607132996198694" />  /*1607132996198694 là mã App ID mình đã tạo ở Bước 1 */

<meta property="fb:admins" content="1574170336170402 "/> /*1574170336170402 là mã User ID mình đã tạo ở Bước 2 */

3.1. VỚI TEMPLATE MẶC ĐỊNH CỦA JOOMLA

Bạn chọn Extensions » nhấn Template Manager (mục 1) » chọn Templates (mục 2) » nhấp đôi chuột vào Template Protostar Details and Files ( trong trường hợp mình đang sử dụng Template này cho Website).

Bạn nhấp chuột vào tệp tin index.php (mục 1). Bạn dán đoạn mã ở Bước 3 nằm trong cặp thẻ <head></head> như hình trên. Nhấn Save để lưu lại thay đổi.

3.2. VỚi TEMPLATE ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN NỀN TẢNG T3 FRAMEWORK

Tương tự như mục 3.1, trong trang quản trị, bạn chọn Extensions, nhấp chuột vào Template Manager. Chọn Template, sau đó nhấp đôi chuột vào Template mà bạn đang sử dụng cho Website để tới trang chỉnh sửa mã nguồn Template đó.

Không giống như với giao diện của Joomla mặc định, các cặp thẻ <head></head> không nằm trong tệp tin index.php, mà chúng chứa tệp tin head.php. Do vậy, bạn cần mở tệp tin head.php (mục 1) » dán đoạn mã ở Bước 3 vào (mục 2) »   nhấn Save để lưu lại thay đổi.

3.3. VỚI TEMPLATE JOOMLA ĐƯỢC TẠO BỞI BÊN THỨ BA 

Tương tự như mục 3.1, trong trang quản trị, bạn chọn Extensions, nhấp chuột vào Template Manager. Chọn Template, sau đó nhấp đôi chuột vào Template mà bạn đang sử dụng cho Website để tới trang chỉnh sửa mã nguồn Template đó.

 

Bạn cũng mở tệp tin index.php (mục 1) »  dán đoạn mã ở Bước 3 vào (mục 2) » nhấn Save để lưu lại các thay đổi.

 

♥ Bạn vui lòng xem tiếp nội dung ở trang sau


Ngôn ngữ

Hải sản Vân Đồn

TÌM KIẾM

SINH NHẬT 5 - TRIỆU BẤT NGỜ