Tagged: Dòng trong Excel

cach-xuong-dong-trong-excel-intro

Cách xuống dòng trong Excel

Bạn nhập nội dung vào một ô tính. Tuy nhiên, nội dung đó dài quá nên tràn qua cả ô tính đó. Vậy làm cách nào để bạn có thể thu gọn nội dung...