Cùng học Excel trên vandon.com.vn Blog

HẢI SẢN VÂN ĐỒN
Cách tách ô trong Excel

Cách tách ô trong Excel

Ở bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách gộp nhiều ô thành 1 ô trong Excel. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tách các ô đã gộp vào thì sao? Bài viết này...

Cách gộp ô trong Excel

Cách gộp ô trong Excel

Bạn có 1 biểu mẫu. Và bạn cần phải gộp nhiều ô thành 1 ô trong Excel để có thể kẻ theo đúng biểu mẫu đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách...