HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Nhập và chuyển đổi định dạng ngày tháng nhanh chóng trong Excel

Bạn đang nhập dữ liệu vào bảng tính Excel, trong đó có các cột dữ liệu ngày tháng. Vậy, làm thế nào để bạn có thể rút ngắn bớt thời gian nhập ngày tháng vào bảng tính Excel để bạn có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất? Trong bài viết này, mình sẽ gợi ý bạn một cách đơn giản mà bạn có thể dễ dàng áp dụng ngay.

I. Nhập và chuyển đổi nhanh ngày tháng trong Excel 2003

I.1. Cách 1 – Sử dụng tính năng Text to Columns trong Menu Data

Trước tiên, bạn cần định dạng tất cả các ô tính trong cột ngày tháng sang định dạng Text bằng cách nhấp chuột phải vào cột ngày tháng (mục 1) » Chọn Format Cells (mục 2)

Ads code goes here

Nhập và chuyển đổi nhanh ngày tháng trong Excel 2003

 

Khi cửa sổ Format Cell hiện ra, bạn chọn Text (mục 3) » OK (mục 4).

Sau khi đã định dạng thành công cột ngày tháng sang dạng Text, bạn sẽ nhập dữ liệu theo một quy tắc nhất định. Trong ví dụ, mình sẽ nhập ngày tháng rồi đến năm liền với nhau như trong hình:

  • Với những năm ≥ 2000, bạn chỉ cần nhập 2 số cuối của năm là được. Ví dụ như ngày 19/12/2015, bạn chỉ cần nhập vào là 191215 thay vì phải nhập là 19122015.
  • Với những năm < 2000, bạn cần nhập hết. Ví dụ như với ngày 01/04/1998, bạn cần nhập là 01041998.

 

Sau khi đã nhập xong tất cả các ngày vào trong cột ngày tháng, bạn cần chuyển đổi các chuỗi bạn vừa nhập sang định dạng ngày tháng bằng cách: bạn chọn tất cả các ô ngày tháng bạn vừa nhập bằng cách nhấn và giữ chuột trái, sau đó di tới tất cả các ô ngày tháng (mục 1) » Chọn Data trên thanh Menu » Nhấn Text to Columns (mục 2). Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ Covert Text to Columns Winzard như trong hình dưới:

 

Bạn nhấn Next.

 

Tiếp tục nhấn Next.

 

Đánh dấu chọn vào mục Date (mục 1) » Chọn DMY là định dạng ngày tháng năm (mục 2) » Nhấn Finish (mục 3). Khi đó, kết quả bạn nhận được sẽ là các ô đã được chuyển sang định dạng ngày tháng:

 

CHÚ Ý: Sau khi đã chuyển đổi thành công, nếu các ô tính của bạn không hiển thị theo ngày tháng năm (19/12/2015) mà lại hiển thị theo tháng ngày năm (12/19/2015) như hình dưới:

 

Khi đó, bạn cần kéo chuột để chọn tất cả các ô tính (mục 1) » Nhấp chuột phải và chọn Format Cells (mục 2) » Khi cửa sổ Format Cells hiện ra, bạn chọn Date ( mục 3) » Trong mục Locate, bạn chọn Vietnamese (mục 4) » Trong mục Type, chọn 14/03/2001 (mục 5) » Nhấn OK.

 

Khi đó, kết quả bạn thu được:

 

You may also like...