HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Mở khóa các ô tính (Cell) thuộc cùng một Sheet trong Excel

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách khóa tất cả các ô tính thuộc cùng một trang tính (Sheet) trong Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết cách mở khóa các ô tính đã bị khóa đó.

I. Mở khóa các ô tính (Cell) thuộc cùng một trang tính (Sheet) trong Excel 2003 sử dụng tính năng Unprotect Sheet

Bước 1: Mở Sheet cần mở khóa dữ liệu

Ads code goes here

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-5

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mở khóa tất cả các ô tính (đã bị khóa) nằm trong trang tính Sheet1.

Bước 2: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Chọn Protection » Chọn Unprotect Sheet….

Lưu ý: Nếu bạn không thấy có nút Unprotect Sheet mà lại là Protect Sheet thì trang tính của bạn chưa bị khóa đâu, nên sẽ không cần phải mở khóa.

Bước 3: Bạn cần nhập mật khẩu vào phần Password trong cửa sổ Unprotect Sheet để mở khóa » Nhấn OK.

Lưu ý: Mật khẩu này là mật khẩu bạn đặt khi thực hiện khóa các ô tính trong Sheet bạn chọn. Nếu bạn không phải là người khóa Sheet đó, bạn cần phải lấy được mật khẩu từ người đã khóa Sheet đó thì mới có thể mở khóa được.

mo-khoa-sheet-trong-excel-1

Bước 4: Sau khi mở khóa Sheet đó xong, bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấp đúp chuột vào bất kỳ ô tính nào trên Sheet đó. Nếu bạn không nhận được báo lỗi nào và bạn có thể chỉnh sửa được nội dung các ô tính, có nghĩa là bạn đã mở khóa thành công.

You may also like...