HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Khóa một số ô tính (Cell) trong Excel

Trong các bài viết trước, mình đã trình bày chi tiết cách khóamở khóa một Sheet trong Excel . Vậy nếu bạn chỉ muốn khóa 1 số ô trong Excel thay vì khóa tất cả các ô tính trong cùng 1 trang tính (Sheet) thì sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết cách thực hiện trong bài viết này.

Giả sử bạn có bảng tính sau:

Ads code goes here

khoa-mot-so-o-trong-excel-1

Bạn chỉ muốn khóa một số các ô tính trong cột Họ tên, trong khi các cột khác vẫn có thể chỉnh sửa bình thường.

Khi bạn nhấp đúp chuột vào một trong các ô tính đã khóa, Excel sẽ hiển thị cảnh báo rằng ô tính đã được đặt sang chế độ bảo vệ.

khoa-mot-so-o-trong-excel-7

Với các ô tính khác nằm ngoài khu vực khóa, bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung bình thường.

I. Khóa một số ô trong Excel 2003 sử dụng tính năng Protect Sheet

Bước 1: Bạn chọn tất cả các ô tính bằng cách nhấp chuột trái vào ô trống ở mục 1 » Sau đó bạn nhấp chuột phải, chọn Format Cells (mục 2).

khoa-mot-so-o-trong-excel-8

Bước 2: Bạn chọn thẻ Protection trong cửa sổ Format Cells » Bỏ chọn Locked » Nhấn OK.

khoa-mot-so-o-trong-excel-3

Bước 3: Chọn các ô tính bạn muốn khóa. Trong trường hợp này, mình chọn tất cả các ô tính trong cột Họ tên (mục 1) » Nhấp chuột phải vào khu vực đang chọn » Chọn Format Cells (mục 2)

khoa-mot-so-o-trong-excel-5

Bước 4: Trong cửa sổ Format Cells, bạn đánh dấu chọn vào mục Locked » Nhấn OK.

khoa-mot-so-o-trong-excel-6

Tính năng Protect Sheet sẽ có tác dụng với các ô tính được đánh dấu Locked, nhưng với các ô tính bỏ chọn Locked, tính năng đó sẽ không có tác dụng.

Bước 5: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Chọn Protection (mục 1) » Chọn Protect Sheet… (mục 2).

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-2

Bước 6: Trong cửa sổ Protect Sheet, bạn gõ mật khẩu để khóa dữ liệu trong phần Password to unprotect sheet. Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng mật khẩu là 12345 » Nhấn OK.

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-3

Lưu ý: Bạn nên lưu lại mật khẩu này trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nội dung các ô tính nằm trong Sheet 1.

Bước 7: Trong cửa sổ Confirm Password, bạn xác nhận lại mật khẩu bằng cách nhập lại mật khẩu ở Bước 3 vào mục Reenter password to proceed » Nhấn OK.

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-4

Bước 8: Bạn đã thực hiện xong thao tác khóa tất cả các ô tính nằm trên trang tính Sheet1.

Giờ, khi bạn nhấp đúp chuột vào một trong các ô tính đã khóa, Excel sẽ hiển thị cảnh báo rằng ô tính đã được đặt sang chế độ bảo vệ.

khoa-mot-so-o-trong-excel-7

Với các ô tính khác nằm ngoài khu vực khóa, bạn vẫn có thể chỉnh sửa nội dung bình thường.

You may also like...