HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cấu trúc và cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel

Trái ngược với hàm LEFT là hàm RIGHT. Thay vì cắt lấy các ký tự từ bên trái của chuỗi ký tự gốc trong hàm LEFT, bạn sử dụng hàm RIGHT để cắt lấy các ký tự từ bên phải sang. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết về cấu trúc và cách sử dụng hàm RIGHT trong Excel.

I. Cấu trúc của hàm Right trong Excel

RIGHT(text,[numchars])

Ads code goes here

Trong đó:

  • text – chuỗi ký tự gốc
  • numchars – số ký tự bạn cần cắt từ chuỗi ký tự gốc tính từ bên phải sang

II. Sử dụng hàm Right trong Excel

Giả sử bạn có một ô tính B3 (màu vàng) có định dạng năm – tháng – ngày được viết liền với nhau (ngày 19 tháng 12 năm 2015). Nếu bạn chỉ cần tách lấy ngày từ ô tính B3, bạn có thể sử dụng hàm RIGHT bằng cách nhập vào ô tính C3 (màu da cam) công thức: =RIGHT(B3,2) , sau đó bạn nhấn Enter. Khi đó, ô tính C3 sẽ hiện lên kết quả ngày 19 như trong hình.

cau truc va cach dung ham right trong excel 2003 2007 2010 2013 2016

 

Chúng ta cùng phân tích cấu trúc câu lệnh này:

RIGHT(B3,2) = RIGHT(“20151219”,2), nghĩa là bạn sẽ lấy 2 ký tự tính từ bên phái (2 ký tự cuối) sang như trong hình:

cau truc va cach su dung ham right trong excel

Và kết quả bạn thu được là 19.

Tương tự, RIGHT(B3,1)=9, RIGHT(B2,3)=219, RIGHT(B3,4)=1219,…

III. Các lưu ý khi dùng hàm Right trong Excel

1. Số ký tự bạn cần lấy phải ≥ 0, nghĩa là nếu bạn nhập vào ô tính sử dụng công thức: =RIGHT(B3,-1), bạn sẽ nhận được báo lỗi #VALUE.

2. Trong chuỗi trên có 8 ký tự, nếu bạn nhập vào ô tính sử dụng công thức: =RIGHT(B3,10), kết quả bạn nhận được vẫn là 20151219, dù bạn muốn cắt lấy 10 ký tự như trong công thức vừa nhập.

3. Nếu bạn không nhập vào công thức số ký tự cần cắt trong chuỗi tính từ trái sang, giá trị của nó sẽ mặc định là 1. Ví dụ bạn nhập vào ô tính là: =RIGHT(B3), khi đó Excel sẽ hiểu là: =RIGHT(B3,1)=9.

You may also like...