HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cấu trúc và cách dùng hàm MID trong Excel

Nếu bạn muốn cắt lấy các ký tự đầu tiên của một chuỗi ký tự, bạn sử dụng hàm LEFT. Ngược lại, nếu bạn muốn cắt lấy các ký tự cuối cùng của chuỗi đó, bạn sử dụng hàm RIGHT. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lấy các ký tự nằm giữa một chuỗi, bạn cần sử dụng hàm MID. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết về cấu trúc và cách dùng hàm MID trong Excel.

I. Cấu trúc của hàm MID trong Excel

MID(text,start_num,num_chars)

Ads code goes here

Trong đó:

  • text – chuỗi ký tự gốc
  • start_num – vị trí của ký tự đầu tiên bạn muốn lấy
  • num_chars – số ký tự bạn cần lấy tính từ ký tự đầu tiên (start_num)

II. Cách dùng hàm MID trong Excel

Giả sử bạn có một ô tính B3 (màu vàng) có định dạng năm – tháng – ngày được viết liền với nhau (ngày 19 tháng 12 năm 2015). Nếu bạn chỉ cần tách lấy tháng 12 (nằm ở giữa ô tính B3), bạn có thể sử dụng hàm MID bằng cách nhập vào ô tính C3 (màu da cam) công thức: =MID(B3,5,2) , sau đó bạn nhấn Enter. Khi đó, ô tính C3 sẽ hiện lên kết quả tháng 12 như trong hình.

Cấu trúc và cách dùng hàm MID trong Excel 2003 2007 2010 2013 2016

 

Chúng ta cùng phân tích cấu trúc câu lệnh này:

MID(B3,5,2) = MID(“20151219”,5,2), nghĩa là bắt đầu từ ký tự thứ 5 tính từ trái sang trong chuỗi “20151219”, bạn sẽ cắt lấy 2 ký tự như trong hình:cau truc va cach su dung ham mid trong excel

Và kết quả bạn thu được là 12.

Tương tự, MID(B3,5,4)=1219, MID(B3,7,2)=19, MID(B3,1,4)=2015,…

III. Các lưu ý trong quá trình sử dụng hàm MID trong Excel

Với công thức MID(text,start_num,num_chars), bạn cần lưu ý:

1. Nếu giá trị start_num > số ký tự có trong chuỗi, bạn sẽ nhận được kết quả là “”. Ví dụ: trong chuỗi B3 có 8 ký tự, nhưng bạn lại nhập vào công thức là MID(B3,9,2) (giá trị start_num=9>8), bạn sẽ nhận được kết quả “”

2. Nếu start_num < số ký tự có trong chuỗi và start_num + num_chars > số ký tự trong chuỗi thì bạn sẽ nhận được các ký tự cuối chuỗi tính từ ký tự ở vị trí start_num. Ví dụ: bạn nhập vào công thức MID(B3,7,4) (start_num=7<8 và start_num + num_chars = 7+4=11>8) thì chuỗi bạn nhận được là 19

3. Nếu start_num ≤ 0, ô tính sẽ gặp lỗi #VALUE

4. Nếu num_chars < 0, ô tính sẽ gặp lỗi #VALUE

You may also like...