HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách xuống dòng trong Excel

Bạn nhập nội dung vào một ô tính. Tuy nhiên, nội dung đó dài quá nên tràn qua cả ô tính đó. Vậy làm cách nào để bạn có thể thu gọn nội dung vào trong ô đó, mà không tràn qua cột khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xuống dòng trong Excel.

Giả sử, bạn có một ô tính như sau:

Ads code goes here

cach-xuong-dong-trong-excel-1

Như bạn thấy, nội dung trên ô tính đó đã tràn khỏi cột B và dài đến tận cột E. Bạn cần thu gọn ô tính đó để nó nằm gọn trong cột B:

cach-xuong-dong-trong-excel-2

I. Cách xuống dòng trong Excel sử dụng tổ hợp phím Alt + Enter

Bước 1: Bạn nhấp đúp chuột vào ô tính cần xuống dòng

cach-xuong-dong-trong-excel-3

Bước 2: Chọn vị trí bạn cần xuống dòng bằng cách nhấp đúp chuột vào vị trí đó

cach-xuong-dong-trong-excel-4

Bước 3: Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter để xuống dòng trong ô tính đó

cach-xuong-dong-trong-excel-5

II. Cách tự động xuống dòng trong Excel sử dụng tính năng Wrap text

Bước 1: Nhấp chuột phải vào ô tính bạn muốn tự động xuống dòng » Chọn Format Cells

cach-xuong-dong-trong-excel-6

Bước 2: Trong cửa sổ Format Cells, bạn chọn thẻ Alignment » Đánh dấu chọn vào mục Wrap text trong phần Text control » Nhấn OK.

cach-xuong-dong-trong-excel-7

Bước 3: Sau khi nhấn OK, nội dung trong ô tính đã nằm gọn trong cột B mà không bị tràn sang các cột khác như hình dưới:

cach-xuong-dong-trong-excel-8

 

 

You may also like...