HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách xóa Macro trong Excel

Bạn đã biết cách tạo mới và chạy các Macro trong Excel. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bạn muốn xóa các Macro không cần thiết đi thì sao? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xóa Macro trong Excel.

I. Cách xóa Macro trong Excel 2003

Bước 1: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Macro » Chọn Macros… Hoặc nhấn tổ hợp Alt + F8 để truy cập nhanh tới tính năng Macros quản lý các Macro đã được tạo ra trong Excel 2003.

Ads code goes here

Bước 2: Trong cửa sổ Macro, bạn chọn Macro cần xóa (mục 1) » Sau đó nhấn Delete (mục 2) để xóa Macro đã chọn.

cach-xoa-macro-trong-excel-2003

Lưu ý: Nếu bạn không xóa được Macro đó mà lại hiển thị thông báo “Cannot edit a macro on a hidden workbook. Unhide the workbook using the Unhide command” như sau:

cach-xoa-macro-trong-excel-2003-1

Bạn nhấn OK và thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Trên thanh Menu, bạn chọn Window » Chọn Unhide

cach-xoa-macro-trong-excel-2003-2

Bước 4: Trong cửa sổ Unhide, bạn chọn PERSONAL (mục 1) » Nhấn OK (mục 2).

cach-xoa-macro-trong-excel-2003-3

Bước 5: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Macro » Chọn Macros… Hoặc nhấn tổ hợp Alt + F8 để truy cập nhanh tới tính năng Macros quản lý các Macro đã được tạo ra trong Excel 2003.

Bước 6: Trong cửa sổ Macro, bạn chọn Macro cần xóa (mục 1) » Sau đó nhấn Delete (mục 2) để xóa Macro đã chọn.

cach-xoa-macro-trong-excel-2003

Bước 7: Excel sẽ hiển thị thông báo “Do you want to delete macro Macro_To_mau_va_in_dam?”. Bạn chọn “Yes” để xác nhận thao tác Xóa Macro đã chọn.

cach-xoa-macro-trong-excel-2003-4

You may also like...