HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách tính tổng trong Excel sử dụng hàm SUM

Bạn đang tìm hiểu cách tính tổng các hàng (cột) trong Excel? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính tổng trong Excel sử dụng hàm SUM. 

Giả sử, bạn có một bảng tính như sau:

Ads code goes here

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-1-1

Bạn cần tính chi tiết tổng số tiền của từng mặt hàng (dầu gội, nước rửa bát, sữa) đã sử dụng trong 3 tháng. Áp dụng hàm SUM để tính tổng hàng, bạn sẽ tính ra được:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-1-2

Tiếp đó, bạn cần tính ra số tiền bạn phải chi cho từng tháng. Áp dụng hàm SUM để tính tổng cột, bạn cũng sẽ tính ra được số tiền bạn phải chi hàng tháng cho các mặt hàng trên:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-2

Giờ, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết cách tính tổng hàng và tổng cột trong Excel sử dụng hàm SUM.

I. Cách tính tổng hàng trong Excel sử dụng hàm SUM

Bước 1: Nhấp đúp chuột vào ô tính cần tính tổng hàng » Sau đó, bạn gõ công thức: =SUM(  như trong hình:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-3

Bước 2: Bạn nhấp giữ chuột trái, sau đó di chuột qua các ô chứa giá tiền trong hàng Dầu gội:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-4

Khi đó, công thức trong ô tính Tổng tiền Dầu gội sẽ tự động thay đổi từ =SUM( thành =SUM(B3:D3

Trong ví dụ này, ta có: B3=150000, C3=130000, D3=100000

SUM(B3:D3) được hiểu là tổng tính từ ô B3 đến ô D3 và được tính theo công thức: SUM(B3:D3)=B3+C3+D3

Bước 3: Bạn nhấn Enter để hoàn tất bước tính tổng tiền chi cho mặt hàng Dầu gội trong 3 tháng:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-5

Như vậy, trong 3 tháng, bạn đã chi hết 380000 tiền Dầu gội.

Bước 4: Áp dụng công thức cho các hàng Nước rửa bát, Sữa, bạn sẽ được kết quả như sau:

cach-tinh-tong-trong-excel-su-dung-ham-sum-1-2

You may also like...