HẢI SẢN VÂN ĐỒN

2 cách thực hiện phép nhân trong Excel

Bạn muốn thực hiện phép nhân trên Excel thay vì sử dụng máy tính để tính bằng tay. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn 2 cách thực hiện phép nhân trong Excel.

Giả sử, bạn có bảng tính Excel như sau:

Ads code goes here

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-1

Bạn đã có Đơn giá, Số lượng. Bạn cần tính ra Thành tiền theo công thức:

Thành tiền = Đơn giá x Số lượng

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-2

I. Thực hiện phép nhân trong Excel một cách thủ công

Bước 1: Bạn nhấp đúp chuột vào ô tính D3 trong cột Thành tiền

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-3

Bước 2: Bạn nhập dấu = vào ô tính, sau đó nhấp chuột trái vào ô tính B3 trong cột Đơn giá:

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-4

Khi đó, bạn sẽ thấy công thức hiện tại trong ô tính D3: =B3

Bước 3: Bạn gõ thêm dấu * trong ô tính D3 bằng cách nhấn tổ hợp phím Shift + 8

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-5

Dấu * là dấu nhân trong Excel

Bước 4: Bạn nhấp chuột trái vào ô tính C3 trong cột Số lượng. Khi đó, ô tính D3 trong cột Thành tiền sẽ hiển thị công thức: =B3*C3

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-6

Bước 5: Nhấn Enter, bạn sẽ thu được kết quả như hình dưới:

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-2

D3=B3*C3=12 x 10=120

I. Thực hiện phép nhân trong Excel sử dụng hàm nhân trong Excel

Bước 1: Nhấp đúp chuột vào ô tính D3 để bắt đầu nhập công thức:

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-7

Bước 2: Gõ công thức vào ô tính D3: =PRODUCT(

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-8

Bước 3: Bạn nhấp giữ chuột trái vào ô B3 (mục 1) » Di chuyển sang ô C3 (mục 2). Sau đó, bạn nhả chuột trái ra.

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-9

Khi đó, trong ô D3 hiển thị công thức: =PRODUCT(B3:C3

D3=PRODUCT(B3:C3)=B3 x C3

Giả sử trong ô D3 không phải là PRODUCT (B3:C3) mà là PRODUCT (B3:E3). Khi đó ô tính D3 sẽ được tính:

D3=PRODUCT(B3:E3)=B3 x C3 x D3 x E3

Bước 4: Bạn nhấn Enter để thực hiện phép nhân ô B3 trong cột Đơn giá với ô C3 trong cột Số lượng

cach-thuc-hien-phep-nhan-trong-excel-2

You may also like...