HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Mở khóa một số ô tính đã bị khóa thuộc cùng một Sheet trong Excel

Bạn đã tìm hiểu cách khóa một số ô tính thuộc cùng một Sheet trong Excel. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mở khóa các ô tính đã bị khóa đó để có thể chỉnh sửa nội dung trên các ô tính.

Trước tiên, bạn cần có mật khẩu đã sử dụng để khóa các ô tính.

Ads code goes here

I. Mở khóa một số ô tính trên cùng một Sheet trong Excel 2003

Bước 1: Chọn các ô tính cần mở khóa.

mo-khoa-mot-so-o-tinh-thuoc-cung-mot-sheet-trong-excel

Bước 2: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Chọn Protection » Chọn Unprotect Sheet…

Bước 3: Trong cửa sổ Unprotect Sheet, bạn nhập chính xác mật khẩu vào phần Password » Nhấn OK. Nếu nhập sai mật khẩu, bạn sẽ nhận được cảnh báo của phần mềm rằng bạn nhập không chính xác và bạn cần thực hiện lại từ Bước 2.

Bước 4: Bạn có thể kiểm tra xem mình đã mở khóa thành công chưa bằng cách nhấp đúp chuột vào các ô tính trước đó đã bị khóa. Nếu không hiển thị cảnh báo và bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa nội dung các ô tính đó thì bạn đã mở khóa thành công.

II. Mở khóa một số ô tính trên cùng một Sheet trong Excel 2007

Bước 1: Chọn các ô tính cần mở khóa.

mo-khoa-mot-so-o-tinh-thuoc-cung-mot-sheet-trong-excel

Bước 2: Trên thanh Menu, bạn chọn Review » Chọn Unprotect Sheet

Bước 3: Trong cửa sổ Unprotect Sheet, bạn nhập chính xác mật khẩu vào phần Password » Nhấn OK. Nếu nhập sai mật khẩu, bạn sẽ nhận được cảnh báo của phần mềm rằng bạn nhập không chính xác và bạn cần thực hiện lại từ Bước 2.

Bước 4: Bạn có thể kiểm tra xem mình đã mở khóa thành công chưa bằng cách nhấp đúp chuột vào các ô tính trước đó đã bị khóa. Nếu không hiển thị cảnh báo và bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa nội dung các ô tính đó thì bạn đã mở khóa thành công.

You may also like...