HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Khóa các ô tính (Cell) thuộc cùng một Sheet trong Excel

Trong trường hợp bạn không muốn người dùng chỉnh sửa tất cả các ô tính nằm trong một trang tính (Sheet) bất kỳ trong Excel, bạn có thể thực hiện thao tác khóa tất cả các ô trong trang tính đó. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết cách thực hiện thao tác này trong bài viết này.

I. Khóa các ô tính (Cell) thuộc cùng một trang tính (Sheet) trong Excel 2003 sử dụng tính năng Protect Sheet

Bước 1: Mở Sheet cần khóa dữ liệu

Ads code goes here

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-5

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách khóa tất cả các ô tính nằm trong trang tính Sheet1.

Bước 2: Trên thanh Menu, bạn chọn Tools » Chọn Protection (mục 1) » Chọn Protect Sheet… (mục 2).

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-2

Bước 3: Trong cửa sổ Protect Sheet, bạn gõ mật khẩu để khóa dữ liệu trong phần Password to unprotect sheet. Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng mật khẩu là 12345 » Nhấn OK.

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-3

Lưu ý: Bạn nên lưu lại mật khẩu này trong trường hợp bạn muốn chỉnh sửa nội dung các ô tính nằm trong Sheet 1.

Bước 4: Trong cửa sổ Confirm Password, bạn xác nhận lại mật khẩu bằng cách nhập lại mật khẩu ở Bước 3 vào mục Reenter password to proceed » Nhấn OK.

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-4

Bước 5: Bạn đã thực hiện xong thao tác khóa tất cả các ô tính nằm trên trang tính Sheet1. Giờ, khi bạn nhấp đúp chuột vào 1 ô tính bất kỳ thuộc Sheet1 để chỉnh sửa nội dung ô tính đó, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo rằng bạn chỉ có thể đọc mà không thể chỉnh sửa các ô tính (biểu đồ) vì chúng đã được đặt mật khẩu bảo vệ. Nếu muốn chỉnh sửa, bạn cần gỡ bỏ bảo vệ bằng cách nhập mật khẩu vào phần Unprotect Sheet… (nằm trong phần Tools » Protection ):

cach-khoa-o-tinh-trong-excel-6

Lưu ý: Thao tác khóa này chỉ khóa tất cả các ô tính trên Sheet1. Với các ô tính trên Sheet2, Sheet3, bạn vẫn có thể xem và chỉnh sửa thoải mái.

You may also like...