HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách gộp ô trong Excel

Bạn có 1 biểu mẫu. Và bạn cần phải gộp nhiều ô thành 1 ô trong Excel để có thể kẻ theo đúng biểu mẫu đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách gộp ô trong Excel. Giờ, chúng ta sẽ cùng đi chi tiết.

Giả sử, trước khi gộp ô, biểu mẫu của bạn sẽ như thế này:

Ads code goes here

Bảng biểu excel trước khi gộp ô

Và đây là biểu mẫu sau khi gộp ô:

Biểu mẫu Excel sau khi gộp nhiều ô thành 1 ô

I. Cách gộp ô trong Excel 2003

I.1. Cách 1 – Gộp ô sử dụng tính năng Format Cells trong Excel 2003

Bước 1: Bạn nhấp giữ phím Shift, sau đó nhấp chuột trái lần lượt vào các ô cần gộp:

Lựa chọn các ô cần gộp trong Excel 2003

Bước 2: Nhấp chuột phải vào khu vực đang chọn » Chọn Format Cells

chọn Format Cell để Merge Cell trong Excel 2003

Bước 3: Trong cửa sổ Format Cells, chọn Alignment (mục 1) » Trong phần Horizontal và Vertical, chọn Center (mục 2 và mục 3) để hiển thị nội dung vào giữa ô » Đánh dấu chọn vào mục Merge cells (mục 4) » Nhấn OK (mục 5) để hoàn tất quá trình gộp ô trong Excel 2003.

Chọn Alignment, đánh dấu vào Merge Cells trong Excel 2003

Bước 4: Và đây là ô sau khi gộp:

kết quả sau khi gộp ô trong excel 2003

Thực hiện tương tự thao tác gộp ô trên các cột: Họ tên, Ngày sinh, Nghề nghiệp, Thu nhập, bạn sẽ thu được kết quả như trong hình:

Biểu mẫu Excel sau khi gộp nhiều ô thành 1 ô

You may also like...