HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách di chuyển cột trong Excel

Bạn đang chỉnh sửa nội dung tệp tin Excel và bạn muốn di chuyển một cột nào đó sang một vị trí mới? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách di chuyển cột trong Excel.

Giả sử, bạn có một bảng Excel như sau:

Ads code goes here

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016

Bạn sẽ thực hiện di chuyển cột C=A+B sang bên trái cột A:

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-6

I. Cách di chuyển cột trong Excel 2003

Bước 1: Trước tiên, bạn cần chọn cột trống nằm bên trái cột A bằng cách nhấp chuột phải vào cột A (mục 1) » Chọn Insert (mục 2).

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-1

Và đây là kết quả sau khi bạn thêm mới 1 cột:

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-2

Như bạn có thể thấy, sau khi bạn thêm mới 1 cột như ở Bước 1, cột được thêm mới sẽ được gán là cột A, cột A (ở Bước 1) chuyển thành cột B, cột B (ở Bước 1) chuyển thành cột C và cột C (ở Bước 1) chuyển thành cột D.

Bước 2: Bạn nhấp chuột phải vào cột D (mục 1) » Chọn Cut (mục 2).

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-3

Bước 3: Tiếp đó, bạn nhấp chuột phải vào cột A (mục 1) » Chọn Paste để di chuyển nội dung từ cột D sang cột A.cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-5

Và đây là kết quả sau khi bạn di chuyển thành công:

cach-di-chuyen-cot-trong-excel-2003-2007-2010-2013-2016-6

II. Cách di chuyển cột trong Excel 2007

– Thực hiện tương tự cách di chuyển cột trong Excel 2003.

You may also like...