HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Cách cố định dòng và cột trong Excel sử dụng Freeze Panes

Bạn muốn cố định các dòng và cột khi cuộn chuột xuống dưới hoặc sang phải để có thể dễ dàng xem tiếp các nội dung trong bảng tính Excel? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cố định dòng và cột trong Excel sử dụng tính năng Freeze Panes.

I. Cố định dòng và cột trong Excel 2003 sử dụng tính năng Freeze Panes

Bước 1: Nhấp chọn ô tính nằm bên phải cột và nằm phía dưới hàng cần cố định:
co-dinh-dong-cot-trong-excel-2003-1

Ads code goes here

Trong trường hợp này, ô tính được chọn nằm dưới dòng cần cố định là dòng STT (dòng 3) và nằm bên phải côt STT và cột HỌ VÀ TÊN. Cho nên, từ dòng thứ 1 đến dòng STT (dòng thứ 3) là các dòng được cố định, từ cột STT (cột A) đến cột HỌ VÀ TÊN (cột B) là các cột được cố định.

Bước 3: Trên thanh Menu, bạn chọn Widow » Chọn Freeze Panes

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2003-2

Bước 4: Khi đó, nếu bạn cuộn chuột xuống (mục 1) để xem nội dung phía dưới, bạn sẽ thấy từ dòng thứ 1 đến dòng STT (mục 2) cũng sẽ chuyển động xuống dưới.

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2003-3

Nếu bạn kéo thanh trượt sang phải (mục 1), bạn sẽ thấy cột STT và cột HỌ VÀ TÊN (mục 2) cũng chuyển động sang phải:

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007-9

» Tham khảo cách bỏ cố định dòng và cột trong Excel sử dụng Unfreeze Panes

II. Cố định dòng và cột trong Excel 2007 sử dụng tính năng Freeze Panes

II.1. Cố định dòng và cột trong Excel 2007 sử dụng tính năng Freeze Panes

Bước 1: Nhấp chọn ô tính nằm bên phải cột và nằm phía dưới hàng cần cố định

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007

Trong trường hợp này, ô tính được chọn nằm dưới dòng cần cố định là dòng STT (dòng 3) và nằm bên phải côt STT và cột HỌ VÀ TÊN. Cho nên, từ dòng thứ 1 đến dòng STT (dòng thứ 3) là các dòng được cố định, từ cột STT (cột A) đến cột HỌ VÀ TÊN (cột B) là các cột được cố định.

Bước 2: Trên thanh Menu, bạn chọn thẻ View » Chọn nhóm tính năng Freeze Panes » Chọn Freeze Panes

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007-2

Bước 3: Khi đó, nếu bạn cuộn chuột xuống (mục 1) để xem nội dung phía dưới, bạn sẽ thấy từ dòng thứ 1 đến dòng thứ 3 (mục 2) cũng sẽ chuyển động xuống dưới.

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007-3

Nếu bạn kéo thanh trượt sang phải (mục 1), bạn sẽ thấy cột STT và cột HỌ VÀ TÊN (mục 2) cũng chuyển động sang phải:

co-dinh-dong-cot-trong-excel-2007-4

» Tham khảo cách bỏ cố định dòng và cột trong Excel sử dụng Unfreeze Panes

You may also like...