HẢI SẢN VÂN ĐỒN

Ẩn (Hide) và hiển thị (Unhide) các hàng cột bị ẩn trong Excel

Trong thực tế công việc, có nhiều lúc bạn muốn ẩn các dòng hoặc các cột bạn không muốn hiển thị trên bản in của 1 bảng tính Excel. Hoặc, sau khi in xong, bạn muốn hiển thị các hàng, cột đã bị ẩn trước đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách ẩn (Hide) và hiển thị (Unhide) các hàng cột trong Excel.

I. Ẩn (Hide) các hàng cột trong Excel

I.1. Ẩn các hàng trong Excel

Ví dụ bạn có một bảng tính như sau:

Ads code goes here

Ví dụ minh họa thao tác ẩn các hàng trong Excel 2003

Và bạn cần ẩn dòng thứ 6 và dòng thứ 7 đi.

I.1.a. Ẩn 1 hàng trong Excel

Trong trường hợp bạn muốn ẩn từng dòng một, bạn nhấp chuột phải vào hàng cần ẩn đi (mục 1) » Chọn Hide (mục 2).

Nhấp chuột phải và chọn Hide để ẩn 1 hàng trong Excel

Khi đó, bạn sẽ thấy hàng thứ 6 sẽ bị ẩn đi như hình dưới:

Kết quả sau khi ẩn một dòng trong excel 2003

I.1.b. Ẩn nhiều hàng cùng lúc trong Excel

Đầu tiên, bạn nhấp giữ chuột trái vào hàng đầu tiên cần ẩn trong bảng tính Excel:

Nhấp giữ chuột trái vào hàng đầu tiên cần ẩn trong Excel 2003

Tiếp đó, bạn di chuyển chuột xuống dưới để chọn thêm các hàng cần ẩn khác. Sau khi chọn xong, bạn thả chuột trái ra:

Chọn các hàng cần ẩn trong Excel 2003

Nhấp chuột phải vào các hàng vừa chọn » Chọn Hide để ẩn các hàng đó cùng lúc:

Nhấp chuột phải chọn Hide để ẩn các hàng đã chọn trong Excel 2003

Dưới đây là bảng tính sau khi đã ẩn 2 hàng (Hàng 6 + 7):

Kết quả sau khi ẩn các hàng trong Excel 2003

You may also like...