Monthly Archive: April 2016

cach-xoa-macro-trong-excel-2007-6

Cách xóa Macro trong Excel

Bạn đã biết cách tạo mới và chạy các Macro trong Excel. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, bạn muốn xóa các Macro không cần thiết đi thì sao? Bài viết này sẽ...

thuc-hien-phep-chia-trong-excel-intro

Cách thực hiện phép chia trong Excel

Tương tự phép nhân trong Excel, bạn cũng có thể thực hiện phép chia một cách đơn giản và nhanh chóng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thực hiện phép...