Monthly Archive: March 2016

cach-xuong-dong-trong-excel-intro

Cách xuống dòng trong Excel

Bạn nhập nội dung vào một ô tính. Tuy nhiên, nội dung đó dài quá nên tràn qua cả ô tính đó. Vậy làm cách nào để bạn có thể thu gọn nội dung...

Cách di chuyển cột trong Excel

Cách di chuyển cột trong Excel

Bạn đang chỉnh sửa nội dung tệp tin Excel và bạn muốn di chuyển một cột nào đó sang một vị trí mới? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách di...