Article 5: Using Dashboard Tool in The Administrator Page

Dashboard Control Panel supplies general info about your web: number of published posts, the number of comments, the number of pages,etc. It links to valuable items as customize the website, change your themes, manage posts and pages, etc. Now, we’ll learn how to use DashBoard Control Panel

 

When you choose Dashboard on the left menu:

As you see, Dashboard contains 2 Items: Home and Updates. When you click to DashBoard, you’ll go to the Home item (as default).

I. Home

At Home screen, I split this screen to 6 areas that you need to take note:

 • 1. Screen Option & Help
 • 2. Welcome to WordPress
 • 3. At a Glance
 • 4. Quick Draft
 • 5. Activity
 • 6. WordPress News

1. Screen Option and Help

a. Screen Option

You want to hide one of 6 areas above (At a Glance, Activity, Quick Draft, etc), you click on Screen Options button, uncheck the area you want to hide.

b. Help

Support and guide you through the use of Wordpress

2. Wellcome to WordPress

a. Get Started

When you click on Customize Your Site button, you will be guided to the Customize function (Appearance » Customize ).

When you click on “Change your theme completely” link, you’ll go to Appearance tool on WordPress Admin Areas.

b. Next Steps

Click on “Write your first blog post” link to focus Add New function (Posts » Add New) to add a new post.

Click on “Add an about page” link to focus Add New Page function (Pages » Add New).

Click on “View your site” link to view your homepage.

c. More action 

Click on “Widgets” link to focus on Widgets function (Appearance » Widgets)

Click on “Menus” link to focus on Menus function (Appearance » Menus)

Click on “Turn comments on or off” link to activate/deactivate the comment feature on your WordPress site.

3. At a Glance

You need to note four items: 2 Posts, 2 Pages, 4 Comments và Twenty Fourteen

a. 2 Posts

Show a number of posts which you’ve created. Click on this link to go to Posts » All Posts to manage all of your articles on your site.

b. 2 Pages

Show a number of pages which you’ve created. Click on this link to go to Pages » All Posts to manage all of your articles on your site.

c. 4 Comments

Show a number of comments. Click on this link to go to Comments tool to manage all comments on your website.

d. WordPress 4.1.1 running Twenty Fourteen theme

In this notice, you know that you are using WordPress version 4.1.1 and your primary theme is Twenty Fourteen. Click on “Twenty Fourteen” link, you’ll go to Appearance » Themes to manage (edit, add new, active) WordPress themes on your website.

4. Quick Draft

Quick Draft is a mini editor. You enter title, content, then click on Save Draft button to quickly create a new post. This post will be stored in Drafts area.

5. Activity

a. Recently Published

Shows recently posts that you’ve posted on your website

b. Comments

Displaying list of recently comments. When you focus mouse on a comment, you will see six statuses: Approve, Unapprove, Reply, Edit, Spam, Trash.

You enter Approve to approve that comment. If you approved, the comment would be displayed on your web. Vice versa, you choose Unapprove. Click on Edit to edit that comment. Enter Spam to mark that comment is spam. Click on Trash to delete that comment and move it to recycle bin.

6. WordPress News

Displaying new info from WordPress.

 II. Update

 • Item 1. You click on Updates link to update the latest version of WordPress and the newest plugins.
 • Item 2. Click on “Check Again” button to check the latest version of WordPress.
 • Item 3. Click on “Re-install Now” if you want to reinstall WordPress.
 • Item 4. Download WordPress 4.1.1

 • Item 5. If you want to update plugins, you tick off those plugins
 • Item 6. Then, enter “Update Plugin” button to start updating plugins
 • Item 7. This notice notifies you that your themes are up to date.

You’ve finished learning DashBoard Control Panel. In the next post, we’ll find out how to manage posts in WordPress.

Save

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]

                  
                  

 


You are here

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn