How to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2

In this video, we will show you how to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2.

To Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2, you need to do:

- Open XAMPP Control

- In the Apache Service, click on the Config button, select PHP (php.ini).

- Find the "max_execution_time=30" by enter Ctrl+F, replace by "max_execution_time=300", then save the file PHP (php.ini).

- Stop the Apache Service.

- Then, start the Apache Service

 

Save


Subscribe YouTube

 

You are here

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....