7EC330B5-B132-499A-A307-65040D76AA48 How to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2

How to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2

In this video, we will show you how to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2.

To Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2, you need to do:

- Open XAMPP Control

- In the Apache Service, click on the Config button, select PHP (php.ini).

- Find the "max_execution_time=30" by enter Ctrl+F, replace by "max_execution_time=300", then save the file PHP (php.ini).

- Stop the Apache Service.

- Then, start the Apache Service

 


Choose a language

You are here

SEARCH

CMMS Lazada

Subscribe YouTube

 

Hải sản Vân Đồn

Chào mừng bạn đến với chuyên mục giới thiệu và cung cấp các mặt hàng hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn - Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng và đảm bảo với giá cả phải chăng. Xem trang....

UDEMY COURSES

Sitewide2of4-Oct-15dollars300x250