How to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2

In this video, we will show you how to Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2.

To Fix Fatal Error: Maximum Execution Time Of 30 Seconds Exceeded on WordPress 4.4.2, you need to do:

- Open XAMPP Control

- In the Apache Service, click on the Config button, select PHP (php.ini).

- Find the "max_execution_time=30" by enter Ctrl+F, replace by "max_execution_time=300", then save the file PHP (php.ini).

- Stop the Apache Service.

- Then, start the Apache Service

 

Save


Subscribe YouTube

 

You are here

Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....