How to Install Free WordPress Theme using WordPress 4.4.2

To install Free WordPress Theme using WordPress 4.4.2, you can select one of 3 methods:

- Method 1: Download, upload, and install Awaken theme – A free WordPress theme, for example

- Method 2: Search the WordPress theme (Awaken theme) on the WordPress Themes Library and install it

- Method 3: Select and install a Free WordPress theme on the WordPress Themes Library

I. METHOD 1 - DOWNLOAD, UPLOAD AND INSTALL A WORDPRESS THEME (AWAKEN THEME)

- Go to the address: https://wordpress.org/themes/awaken/

- Download the theme to your computer

- Type on the address bar: localhost/firstwordpress/wp-admin to go to the administrator page, for example

- Login to the administrator page

- Select Appearance, select Themes, Click on the Add New button, Select Upload Theme.

- Click on the Choose File button, Select Awaken theme and click on the Install Now button.

- Click on the Activate button to activate this theme.

II. METHOD 2 – SEARCH THE WORDPRESS THEME (AWAKEN THEME) ON THE WORDPRESS THEMES LIBRARY AND INSTALL IT

- On the administrator page, Select Appearance, select Themes, then click on the Add New button

- In the Search themes textbox, type “Awaken” to start searching the Awaken theme.

- Click on the Install button - Click on the Activate to activate this theme

III. METHOD 3 - SELECT AND INSTALL A FREE WORDPRESS THEME FROM WORDPRESS THEMES LIBRARY

- On the administrator page, Select Appearance, select Themes, click on the Add New button - Select a free WordPress theme from WordPress Themes Library - Enter the Install button - Click on the Activate button to activate this theme

Save


Subscribe YouTube

 

You are here

Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....