How to Install Free WordPress Theme using WordPress 4.4.2

To install Free WordPress Theme using WordPress 4.4.2, you can select one of 3 methods:

- Method 1: Download, upload, and install Awaken theme – A free WordPress theme, for example

- Method 2: Search the WordPress theme (Awaken theme) on the WordPress Themes Library and install it

- Method 3: Select and install a Free WordPress theme on the WordPress Themes Library

I. METHOD 1 - DOWNLOAD, UPLOAD AND INSTALL A WORDPRESS THEME (AWAKEN THEME)

- Go to the address: https://wordpress.org/themes/awaken/

- Download the theme to your computer

- Type on the address bar: localhost/firstwordpress/wp-admin to go to the administrator page, for example

- Login to the administrator page

- Select Appearance, select Themes, Click on the Add New button, Select Upload Theme.

- Click on the Choose File button, Select Awaken theme and click on the Install Now button.

- Click on the Activate button to activate this theme.

II. METHOD 2 – SEARCH THE WORDPRESS THEME (AWAKEN THEME) ON THE WORDPRESS THEMES LIBRARY AND INSTALL IT

- On the administrator page, Select Appearance, select Themes, then click on the Add New button

- In the Search themes textbox, type “Awaken” to start searching the Awaken theme.

- Click on the Install button - Click on the Activate to activate this theme

III. METHOD 3 - SELECT AND INSTALL A FREE WORDPRESS THEME FROM WORDPRESS THEMES LIBRARY

- On the administrator page, Select Appearance, select Themes, click on the Add New button - Select a free WordPress theme from WordPress Themes Library - Enter the Install button - Click on the Activate button to activate this theme

Save


Subscribe YouTube

 

You are here

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....