How to install WordPress 4.4.2 on Localhost using XAMPP

In this video, we will show you how to install WordPress 4.4.2 on Localhost using XAMPP version 5.6.19.

To install WordPress 4.4.2 on Localhost using XAMPP, you need to do six steps:

 

  • Step 1: Download XAMPP 5.6.19
  • Step 2: Install XAMPP on your computer
  • Step 3: Create new MySQL Database
  • Step 4: Download WordPress 4.4.2
  • Step 5: Install WordPress 4.4.2 on Localhost
  • Step 6: Run WordPress on Localhost

I. STEP 1 - DOWNLOAD XAMPP 5.6.19

- Go to https://www.apachefriends.org/download.html, download XAMPP version 5.6.19 for Windows

II. STEP 2 - INSTALL XAMPP ON YOUR COMPUTER

- Run XAMPP package installer that you’ve downloaded above

- Enter Next

- Continue choosing Next. Now, XAMPP will locate in the “xampp” folder with path C:\xampp by default.

- Enter Next

- The setup is immediately ready for installing XAMPP. Enter Next. Please wait several minutes. Then, you select Finish to complete this installation.

- To start Apache and MySQL services on the virtual server, you go to the folder “xampp” in the path “C:\xampp” and click on the xampp-control icon to run XAMPP.

III. STEP 3 - CREATE NEW MYSQL DATABASE

- Type “localhost” on the address bar of your browser. Then, click on the phpMyAdmin link.

- Take your language is English. Then, you choose Database tab.

- Below “Create database” text, you type database name (Example: I use database name is “dbwordpress“). You need to remember it to install WordPress.

- Enter Create button to create a new database in MySQL. The database “dbwordpress” was created successfully.

IV. STEP 4 - DOWNLOAD WORDPRESS 4.4.2

- Go to the address: https://wordpress.org/download/ to download WordPress 4.4.2

V. STEP 5 - INSTALL WORDPRESS 4.4.2

- Extract file “wordpress-4.4.2.zip” that you downloaded, you have a folder “wordpress-4.4.2“.

- Copy all of the files in the “wordpress-4.4.2” folder.

- Now, go to path C:\xampp\htdocs, create a new folder “firstwebsite” in the htdocs folder

- Paste all files in “wordpress-4.4.2” folder to the “firstwebsite” folder that you’ve created

- Now, you access to the “firstwebsite” folder to start installing by typing: “localhost/firstwebsite” on the address bar of web browser.

- Enter Continue button - Enter Let’s go button.

- Enter the information below:

Database Name: name of the new database that you’ve created in Step 2: Create new database MySQL (in the example is “dbwordpress“)

User Name: MySQL account name (default is “root”)

Password: enter password MySQL account (default is empty)

Table Prefix: you create two or many websites on the same database. Site 1 has tables as user, content, etc. Website 2 has the same table with Website 1 as user, content, too. Site 1 with ‘web1_’ prefix will have tables as web1_user, web1_content,… Website 2 with ‘web2_’ prefix will have tables as web2_user, web2_content,…

- Enter Submit

- Click Run the Install button

- Enter the information

Site Title: Enter your site title

Username: administrator account (set as “admin”)

Password: enter your administrator password (set as "[email protected]")

Tick the item Confirm use of weak password

Your email: enter your email

- Choose Install WordPress and wait several minutes

- You’ve successfully installed WordPress.

VI.STEP 6- RUN WORDPRESS 4.4.2 ON LOCALHOST

- Now, you log into the administrator page by click Log in button or type directly on the address bar: “localhost/firstwebsite/wp-admin”

- Enter your username (“admin” in the example) and password (“[email protected]” in the example) then click Log in to sign into the WordPress admin page. You can publish articles, customize your content website and theme, etc.

- When guests visit your WordPress site, they don’t see the WordPress admin page (or called Back End). They only see another page (called Front End). To view your website how to look like, you type in the browser’s address: “localhost/firstwebsite”

Save

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]

                  
                  

 


You are here

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn