What Do You Need to Create and Publish Your Website by Wordpress?

You want to create and publish a WordPress website; you'll perform 2 steps:

Step 1: Build the content of your site on the virtual host by XAMPP software.

Step2: You register a new domain and a shared hosting or Virtual Private Server (VPS). Then, you focus your registered domain to your hosting and move all content that you build on virtual server XAMPP to your shared hosting or VPS.

 

You can go Step 2 to Step 1. But, if you do it, you'll lose your time and make your costs bigger. You'll lose bandwidth, many time to post your articles, customize your content and your website theme.

Next, I'll say about that how to build your WordPress website use virtual server.

 

Save


Subscribe YouTube

 

You are here

Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....