How to Move Layers in Photoshop using Move Tool

In this video, I will show you 6 quick tips to move layers in Photoshop using Move Tool. Let's see how it can be done in the video below.

 

 

» LEARN 35 PROFESSIONAL PHOTOSHOP TUTORIALS STEP BY STEP. 10$ OFF - LIMITED TIME OFFER. JOIN NOW to get access to ALL Photoshop tutorials. Please get link here: http://bit.ly/2i6uYW0

» Please subscribe to see more Photoshop tutorials on CourseOnline.Top

 

 

1
00:00:10,500 --> 00:00:13,000
Normally, to move a layer, you need to follow 3 steps

2
00:00:13,000 --> 00:00:16,266
Step 1: Select the layer you want to move

3
00:00:16,266 --> 00:00:23,032
Step 2: Select the Move tool (Shortcut: V)

4
00:00:23,033 --> 00:00:29,066
Step 3: Press and Hold the Left Mouse button, then move the mouse to move the selected layer

5
00:00:29,066 --> 00:00:31,032
Release the Left Mouse button to stop

6
00:00:32,600 --> 00:00:43,966
Problem: You can't move a Background

7
00:00:43,966 --> 00:00:50,666
Solution: You double click on the Background » Press OK to change the Background to a Layer

8
00:00:50,666 --> 00:00:58,666
Then try to move the layer again

9
00:01:00,066 --> 00:01:06,032
To move a Layer to another window, you need to press & hold the left mouse button

10
00:01:06,033 --> 00:01:09,199
Then move the mouse to another window

11
00:01:09,200 --> 00:01:13,200
Continue move the mouse to the center of the window

12
00:01:13,200 --> 00:01:17,933
Release the left button

13
00:01:19,333 --> 00:01:33,966
In this example, we have 3 layers: Snowman, Reindeer and Santa Claus.

14
00:01:33,966 --> 00:01:37,099
Normally, if you want to move the Snowman Layer, you need to select the layer first

15
00:01:37,100 --> 00:01:39,466
Select the Move tool (Short cut: V)

16
00:01:39,466 --> 00:01:43,699
Press and hold the left mouse button, then move the mouse to move the layer to the new position

17
00:01:43,700 --> 00:01:45,000
Now we have a quick way to do this

18
00:01:45,000 --> 00:01:49,000
First, you select the Auto-select item. Then you don't need to select the layer you want to move.

19
00:01:49,000 --> 00:01:53,700
Just press and hold the left mouse button on the layer, move the mouse

20
00:01:53,700 --> 00:01:55,366
Release the left mouse button to stop

21
00:01:55,366 --> 00:02:00,532
You can move the Reindeer layer in the same way

22
00:02:00,533 --> 00:02:00,966


23
00:02:01,466 --> 00:02:05,199
So if you want to move multiple layers at the same time, what do you need to do?

24
00:02:05,200 --> 00:02:16,733
Method #1: Press & hold Ctrl, and left click on the Layers you want to move

25
00:02:16,733 --> 00:02:26,733
Press and hold the left mouse button, then move the mouse to move the selected layers.

26
00:02:28,433 --> 00:02:39,199
Method #2: You create a new group

27
00:02:39,200 --> 00:02:41,933
Press and hold the left mouse on the layers you want to move, then move the mouse to Group 1.

28
00:02:41,933 --> 00:02:45,933
Release the left mouse button to drop the selected layer into the group.

29
00:02:47,900 --> 00:02:53,100
Now, we have two layers which belong to the Group 1.

30
00:02:53,100 --> 00:03:03,466
You just need to select the Group 1, then move the mouse

31
00:03:03,466 --> 00:03:06,299
In this video, I showed you the way to move one or multiple layers using the Move tool.

32
00:03:06,300 --> 00:03:08,700
I hope it will be useful for you

 

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]

                  
                  

 


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn