Joomla Tutorial

Fixing the error: Joomla 3.x Hangs during the Step Creating Database Tables

The video created by . The main content of this video is about how to fixing Error during the installation process of Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) – Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) hangs on Step 2: Creating Database Tables.

 

To fix this error, you need to take the following steps:


Step 1: Open the file “joomla.php” in the path …xampp\htdocs\installation_folder\installation\sql\mysql\joomla.php­
Step 2: Find all words InnoDB and replace by MyISAM. You can use Notepad++ to reduce this process.

Save


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....