Joomla Tutorial

Fixing the error: Joomla 3.x Hangs during the Step Creating Database Tables

The video created by . The main content of this video is about how to fixing Error during the installation process of Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) – Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) hangs on Step 2: Creating Database Tables.

 

To fix this error, you need to take the following steps:


Step 1: Open the file “joomla.php” in the path …xampp\htdocs\installation_folder\installation\sql\mysql\joomla.php­
Step 2: Find all words InnoDB and replace by MyISAM. You can use Notepad++ to reduce this process.

Save


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....