7EC330B5-B132-499A-A307-65040D76AA48 Fixing the error: Joomla 3.x hangs during step "Creating Database Tables"

Joomla Tutorial

Fixing the error: Joomla 3.x hangs during step "Creating Database Tables"

Video was created by http://howtousewordpress.org. The main content of this video is about how to fixing Error during Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) installation – Joomla 3.x (3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4) hangs on Step 2: Creating Database Tables.

 

To fix this error, you need to take the following steps:
Step 1: Open the file “joomla.php” in the path:”…xampp\htdocs\installation_folder\installation\sql\mysql\joomla.php”­;.
Step 2: Find all words “InnoDB” and replace by “MyISAM”. You can use Notepad++ to reduce this process.


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Subscribe YouTube

 

Hải sản Vân Đồn

Chào mừng bạn đến với chuyên mục giới thiệu và cung cấp các mặt hàng hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn - Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng và đảm bảo với giá cả phải chăng. Xem trang....

UDEMY COURSES

Sitewide2of4-Oct-15dollars300x250