Joomla Tutorial

Guide You to Optimize to Speed up Your Joomla Website Quickly and Efficaciously - Page 3 - Enable GZIP Compression and configure leverage browser caching

 

III. THE SECOND CHANGE - ENABLE GZIP COMPRESSION AND CONFIGURE WEB BROWSER’S CACHE (LEVERAGE BROWSER CACHING) ON HOSTING

III.1. ENABLE GZIP COMPRESSION ON HOSTING

If you use Shared Hosting on Hostgator, you can execute the following method. If you use a different Hosting provider, you need to get the same feature like Optimize Website feature on Hostgator.

First, you log into the Hostgator Hosting's admin page, move on to the Software / Services area.

Then select Optimize Website.

Tick the Compress all content radio button, then click on the Update Settings button.

III.2. CONFIGURE BROWSER’S CACHE

You open the root directory on Hostgator Hosting, then open .htaccess file. Note: This section only applies to Linux Hosting. With Hosting Window, you can not do this method.

After opening the .htaccess file, you copy the code below to the bottom of the .htaccess file:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Save the change in the .htaccess file.

Note:

If you are using Linux Hosting, but you do not see the .htaccess file. You only see the htaccess.txt file. You need to rename it from htaccess.txt to .htaccess

1. Click on the File Manager icon.

2. Select domain name in the list Document Root for

3. Tick the radio button Show Hidden Files to show hidden files including the .htaccess file.

4. Click Go to view the root directory of the website.

 

♥ Please enter Next to read more

 

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]