Joomla Tutorial

How to Create a Multilingual Website using Joomla 3.2.3

Do you want to build a multilingual website use Joomla 3.2.3? You need to go to 8 step in the example: Create a Multilingual English- Vietnamese site.

 

1. Step 1: Active Language Filter Plugin

  • Click Extension> Plugin Manager
  • Enter " Language Filter" in Search textbox > Click Language Filter
  • At Remove URL Language Code: Choose Yes
  • Status: Enabled
  • Click Save and Close

2. Step 2: Add Vietnamese in Language Manager

a. Click Entension> Language Manager > Install Language

Enter "Vietnamese" in Search textbox > Tick box Vietnamese > Install

b. Click Entension> Language Manager> Install Language > Content > New

3.Step 3: Add new English category and new Vietnamese Category follow this map:

Click Content » Category Manager » Add New; you start to add a new category:

a. Title: English Category

Parent: No Parent

Status: Published

Language: English (UK)

> Save and New.

b. Title: Example English Category 1

Parent: English Category

Status: Published

Language: English(UK)

c. Title: Tiếng Việt Category

Parent: No Parent

Status: Published

Language: Tiếng Việt (Vietnamese)

> Save and New

d. Title: Danh mục ví dụ 1

Parent: Tiếng Việt Category

Status: Published

Language: Tiếng Việt (Vietnamese)

4.Step 4: Add new Meu focus Categories you've added

Click Menus > Menu Manager 

Choose Menu ( at the left menu) > Add New to add a new menu with detail information:

a. Title: English Menu

Menu Type: englishmenu

Save and Close.

b.Title: Tiếng Việt Menu (Vietnamese Menu)

Menu Type: vietnammenu

Save and Close.

You created English Menu and Tiếng Viêt Menu successfully. Now, we'll add new menu items:

Click Menus > Menu Manager 

Choose Menu Items ( at the left menu) > Add New to add new menu items with detail information:

c. Title: Example Menu Item 1

Choose a category: Example English Category 1

Menu Location: English Menu

Language: English(UK)

d.Title: Menu Ví dụ 1

Choose a category: Danh mục ví dụ 1

Menu Location: Tiếng Việt Menu (Vietnamese Menu)

Language: Tiếng Việt(Vietnamese)

5.Step 5: Add New Articles ( English Articles and Vietnamese Articles)

 Click Content > Article Manager > Add New 

a. Title: Article 1

Content: This is example article 1

Category: Example English Category 1

Status: Published

Language: English (UK)

> Save and New

b. Title: Bài viết ví dụ 1

Content: Đây là nội dung bài viết ví dụ 1

Category: Danh mục ví dụ 1

Status: Published

Language: Tiếng Việt

> Save and Close

6. Step 6: View Available positions in your template

Click Extension > Template Manager > Option.

At Preview Module Positions: choose Yes > Save and Close.

View positions in your site by typing on address bar http://your_site_name.com?tp=1

Choose positions that you can put in menus and other modules on them. Example: On my template, position-12 is a position that can put in menus and position-7 can put other modules.

7. Step 7: Build English Menu and Vietnamese to modules; set homepage in each menu

a. Click Menus > Menu Manager > Drag mouse to English Menu 

At Linked Modules Column of English Menu, click Add a module for this menu type 

Title: English Menu

Position: position-12

Status: Published

Save and Close

b.Click English Menu > Choose Menu Items ( in the left menu bar) > Tick box  Example Menu Item 1  (at left and same row with ExampleMenu Item 1 Column) > Click button Home ( above Search Tools) to set this Menu Item ( Example Menu Item 1) to the homepage of English Menu.

c. Click Menus > Menu Manager > Drag mouse to Tiếng Việt Menu  

At Linked Modules Column of Tiếng Việt Menu (Vietnamese Menu), click Add a module for this menu type 

Title: Tiếng Việt Menu

Position: position-12

Status: Published

Save and Close.

d. Click Tiếng Việt Menu ( Vietnamese Menu) » Choose Menu Items (in the left menu bar) 

Tick the box Menu Ví dụ 1 (at left and same row with Menu Ví dụ 1 Column) » Click button Home ( above Search Tools) to set this Menu Item ( Menu Ví dụ 1) to the homepage of Tiếng Việt Menu.

 

Step 8: Publish Language Switcher Module and see the simple multi-language site.

Click Extension > Module Manager. Enter "switcher" in Search textbox > Choose Language Switcher Module.

Position: Position-7

Status: Published

Save and Close.

Now, you can view how to your multilanguage website work.

Note: If your template exists menus (not English Menu and not Tiếng Việt Menu) at Position-7, you need to hide that menu by searching Other Menus in Position-7 Filter and unpublished that menu.

 

Save

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]