How to Make a Wheel Spin in Blender 2.7 using Add Single Driver - Làm thế nào để bánh xe quay nhanh hơn, lâu hơn

 

1. QUESTION 1: If you want the wheel run faster

ANSWER:

You can speed up the wheel by right click on the path (item 1) » Select the curve icon (item 2) » In the Frames field, you replace the value 100 with a smaller value (20) as shown in item 3. Start playing again; you will see the wheel run faster.

2. QUESTION 2: How to make a wheel rotate longer

ANSWER:

You right click on the path, enter the key, then enter a value 500 (enter number 5, then enter number 0 twice) to enlarge the path.

Then, left click on the icon  (item  1) » In the Frames item, you set the value 500 (item 2). Set a smaller value to speed up the wheel and vice versa

Do the Step 12 again; you will see the wheel rotate from Frame 0 to Frame 500.

3. QUESTION 3: If you want the wheel turn from Frame 200 instead of Frame 0.

ANSWER:

First, you left click on the Empty object(item 1) » Left click on the icon   (item 2) » In the Offset item, set the value 200 (item 3) instead of 0.0000. 

 

Save


Subscribe YouTube

 

Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....