How to Make a Wheel Spin in Blender 2.7 using Add Single Driver

In this post, I will show you how to make a wheel spin in Blender 2.7 using Add Single Driver. Let's see how it can be done.

 

Step 1: You need to download the exercise file

After downloaded, you will see two files: wheel-start-created-by-vandon.com.vn.blend và wheel-end-created-by-vandon.com.vn.blend

Step 2: Open the file wheel-start-created-by-vandon.com.vn.blend, you will see:

Step 3: Select Add (item 1) » Empty (Item 2) » Arrows (item 3) to add a new blank arrow (item 4).

Step 4: Right click on the wheel (item 1) » Enter the key, then right click on the item Y: 90º (item 2) » Select Add Single Driver (item 3).

Step 5: Left click on the Properties icon (item 1) » Select Graph Editor (item 2)

You will see the Graph Editor window as shown below:

 

Step 6: Select Drivers (item 1) » Enter the key to display the View Properties window (item 2).

Step 7: Left click on the Y Euler Rotation (item 1) » In the Type item, select Averaged Value (item 2)  

In the item Ob/Bone, you left click on the cube icon (icon 3) to display a list of objects. In the list, you select Empty (Item 4). After selected, you will see the text Empty in the item Ob/Bone (item 5).


Subscribe YouTube

 

Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....