7EC330B5-B132-499A-A307-65040D76AA48 How to add an HDR image using Cycles Render in Blender 2.78

How to add an HDR image using Cycles Render in Blender 2.78

In this tutorial, we will learn how to add an HDR image in Blender Cycles 2.78. Let’s see how it can be done.

 

ADD AN HDR IMAGE IN BLENDER CYCLES 2.78

Step 1: Click on the World Tab

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78

Step 2: In the Surface Area, click on the item (item 1) » select Environment Texture (item 2)

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-2

Step 3: Click on the Open button

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-3

Step 4: Select the .HDR file

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-4

Step 5: Switch the Viewport Shading from Solid to Rendered

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-6

So you successfully added an HDR image in Blender Cycles 2.78. Thanks for reading!

(Source: Blender Share)


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Subscribe YouTube

 

Hải sản Vân Đồn

Chào mừng bạn đến với chuyên mục giới thiệu và cung cấp các mặt hàng hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn - Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng và đảm bảo với giá cả phải chăng. Xem trang....

UDEMY COURSES

Sitewide2of4-Oct-15dollars300x250