How to add an HDR image using Cycles Render in Blender 2.78

In this tutorial, we will learn how to add an HDR image in Blender Cycles 2.78. Let’s see how it can be done.

 

ADD AN HDR IMAGE IN BLENDER CYCLES 2.78

Step 1: Click on the World Tab

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78

Step 2: In the Surface Area, click on the item (item 1) » select Environment Texture (item 2)

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-2

Step 3: Click on the Open button

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-3

Step 4: Select the .HDR file

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-4

Step 5: Switch the Viewport Shading from Solid to Rendered

how-to-add-an-hdr-image-in-blender-cycles-2-78-6

So you successfully added an HDR image in Blender Cycles 2.78. Thanks for reading!

(Source: Blender Share)

Save


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....