How to Cut an Object using Knife Project in Blender 2.77

Do you want to make holes in an object? In this video, we will learn how to use Knife Project to cut holes in an object in Blender. Let's see how it works.

    • Watch the video on YouTube:

  • View the presentation on SlideShare.net

Step 1: Add a cube by pressing Shift + A » Mesh » Cube

Add a new cube in Blender

Step 2: Add new circle by pressing Shift + A » Mesh » Circle

add-new-circle-in-blender-2-77

Step 3: Enter the R key, hit the X key and type 90 to rotate the circle 90 degrees around the x-axis.

rotate-the-circle-90-degrees-around-the-x-axis-in-blender

Step 4: Press the Numpad 5 key to switch from Perspective View Mode to Orthographic View Mode (» Read more: How to change between Perspective (Persp) and Orthographic (Ortho) Views in Blender ).

enter-numpad-5-to-switch-from-perspective-view-mode-to-orthographic-view-mode-in-blender-2

Step 5: Enter the Numpad 1 to view from the front of the cube

enter-numpad-1-to-view-from-the-front-of-the-cube-in-blender-2

Step 6: Hit G to move the circle to the center of the box. And press the S key to scale it.

press-the-s-key-to-scale-the-circle-in-blender

Step 7: Enter A to deselect all visible objects in the scene. Hold the Shift key, right click on the circle first, then right click on the cube

select-both-the-circle-and-the-cube-in-blender-2

Step 8: Switch to Edit Mode by pressing Tab. Select Tool » Knife Project. Press T to open the Mesh Tools panel if you don't see the Mesh Tools.

select-knife-project-in-the-mesh-tools-in-blender

I. Case #1

If you select the Cut through item in Knife Project, you will cut both two sides of the cube

use-cut-through-tool-in-knife-project-in-blender-2-77

Step 9: Press the Delete key » Faces to cut holes in the cube.

enter-delete-faces-to-delete-the-selected-faces-in-blender-2-77

II. Case #2

If you deselect the Cut through item in Knife Project, you will cut only one side of the cube - the front of the cube

cut-a-hole-without-using-cut-through-tool-in-knife-project-in-blender-2-77

Step 9: Press the Delete key » Faces to cut a hole in the front of the cube delete-face-to-cut-a-hole-in-the-front-of-the-cube-in-blender-2-77

 

 

(Source:

Save

PS: Nếu bạn nào muốn thưởng thức các loại hải sản tươi ngon hết ý cùng giá cả phải chăng, được đánh bắt từ vùng biển Cô Tô, Quan Lạn, Vân Đồn - Quảng Ninh, vui lòng liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

 

                                                HẢI SẢN VÂN ĐỒN 399

                             Chuyên bán buôn, bán lẻ hải sản tươi sống, hải sản khô, hải sản 1 nắng

                                   (Ốc móng tay Cô Tô, Sá sùng Quan Lạn, Mực tươi Cô Tô,...)

                         - Cơ sở 1: Số nhà 399, Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh
                         - Cơ sở 2: Ngõ 184, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
                         - ĐT: 0985.286.522
                         - Website: http://vandon.com.vn/haisan
                         - Email: [email protected]