How to Create a Glass Bottle in Blender

In this series, we will learn how to create a glass bottle in Blender. These great videos were shared by fermicg Channel on YouTube. Let's get started.

 

This series consist of 4 videos:

I. MODELLING A BOTTLE

Finished Result:

II. RENDERING A GLASS BOTTLE

In this part, you will learn glass material, studio lighting, indirect lighting, creating textures, cycles render settings

Finished Result:

III. ADD WATER IN BOTTLE

 

Finished Result:

IV. SIMULATE FLUID

 

Finished Result

V. RESULT

 

(Video from fermicg Channel on YouTube)


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....