7EC330B5-B132-499A-A307-65040D76AA48 How to create a glass bottle in Blender

How to create a glass bottle in Blender

In this series, we will learn how to create a glass bottle in Blender. These great videos were shared by fermicg Channel on YouTube. Let's get started.

 

This series consist of 4 videos:

I. MODELLING A BOTTLE

Finished Result:

II. RENDERING A GLASS BOTTLE

In this part, you will learn glass material, studio lighting, indirect lighting, creating textures, cycles render settings

Finished Result:

III. ADD WATER IN BOTTLE

 

Finished Result:

IV. SIMULATE FLUID

 

Finished Result

V. RESULT

 

(Video from fermicg Channel on YouTube)


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Subscribe YouTube

 

Hải sản Vân Đồn

Chào mừng bạn đến với chuyên mục giới thiệu và cung cấp các mặt hàng hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn - Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng và đảm bảo với giá cả phải chăng. Xem trang....

UDEMY COURSES

Sitewide2of4-Oct-15dollars300x250