Rendering with Cycles in Blender

In this tutorial, Sardi Pax Channel will go into some detail on the many settings available when rendering with the Blender Cycles engine and also, provide a few tips and tricks for optimizing things like render time.

 

I. Finished Result

 

(Video from Sardi Pax Channel on YouTube)

 


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....