Basics of character rigging in Blender - IV. Basic walk cycle in Blender

 

IV. Basic walk cycle in Blender

 

1. Finished Result

2. Download 

» Download the example character: http://tinyurl.com/simple-character
» Watch tutorial on creating this rig: http://bit.ly/charRigTut

 

(Video from Sebastian Lague Channel on YouTube)


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....