Modelling,texturing and rigging a simple character in Blender

In this video, we will learn how to model, texture and rig a character in Blender. This great tutorial was shared by Sebastian Lague on YouTube. Let's see how it can be done.

 

I. MODELLING A CHARACTER

1. Download 

a. Download reference images:

» http://i.imgur.com/7LPDejZ.jpg (front)

» http://i.imgur.com/Bjfeafn.jpg (side)

b. Download blender file:

» http://www.blendswap.com/blends/view/77613

2. Images

 

 

II. TEXTURING THE SIMPLE CHARACTER IN BLENDER

 1. Finished Result

2. Download

» Download finished result from this episode: bit.ly/characterCreationE02

 

III. RIGGING THE SIMPLE CHARACTER IN BLENDER

1. Part 1

2. Part 2

(Video from Sebastian Lague on YouTube)

 

 


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....