Modelling,texturing and rigging a simple character in Blender

In this video, we will learn how to model, texture and rig a character in Blender. This great tutorial was shared by Sebastian Lague on YouTube. Let's see how it can be done.

 

I. MODELLING A CHARACTER

1. Download 

a. Download reference images:

» http://i.imgur.com/7LPDejZ.jpg (front)

» http://i.imgur.com/Bjfeafn.jpg (side)

b. Download blender file:

» http://www.blendswap.com/blends/view/77613

2. Images

 

 

II. TEXTURING THE SIMPLE CHARACTER IN BLENDER

 1. Finished Result

2. Download

» Download finished result from this episode: bit.ly/characterCreationE02

 

III. RIGGING THE SIMPLE CHARACTER IN BLENDER

1. Part 1

2. Part 2

(Video from Sebastian Lague on YouTube)

 

 


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....