7EC330B5-B132-499A-A307-65040D76AA48 How to create grass, flowers and rocks in Blender

How to create grass, flowers and rocks in Blender

In this video, we will learn how to create grass, flowers and rocks in Blender. This great video was shared by CG Geek Channel on YouTube. Now, let's get started.

 

 

I. Information

  • Version: Blender 2.75
  • Category: Low Poly
  • Subject: Nature
  • Render Mode: Cycles Render

II. Download

Need some Textures? Find out how to create them yourself here! https://www.youtube.com/watch?v=ThBxH2UyRWM

A few good textures from CGtextures.com: 

http://cgtextures.com/texview.php?id=107199&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=28003&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=111257&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=107175&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

http://cgtextures.com/texview.php?id=56219&PHPSESSID=d6b02rc08c1fnigc07klqkpc47

III. Images

 

 

(Video from CG Geek Channel on YouTube)

 


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Subscribe YouTube

 

Hải sản Vân Đồn

Chào mừng bạn đến với chuyên mục giới thiệu và cung cấp các mặt hàng hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn - Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng và đảm bảo với giá cả phải chăng. Xem trang....

UDEMY COURSES

Sitewide2of4-Oct-15dollars300x250