How to create and animate an adventurous boy in Blender

In this tutorial, we will learn how to create, animate an adventurous boy in Blender. This great tutorial was shared by Darrin Lile on YouTube. Let's get started.

I. MODELLING

» Download images used in these video

This tutorial consists of 10 parts:

1. Part 1

 

Finished images:

2. Part 2

 

 

3. Part 3

Finished image:

4. Part 4

Finished image:

5. Part 5

 

Finished image:


Choose a language

SEARCH

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....