How to build a city in Blender

In this video, we will learn how to create 3D buildings, streets ,... to build a city in Blender. This great video was shared by Blender Guru Chanel on YouTube. Let's see how it can be done.

 

 

I. Information

  • Render Mode: Cycles Render Engine
  • Very long video (1:02:48)
  • Textures: Yes
  • External images: Yes
  • Level: Advanced

II. Download

» Download the Finished.blend file

» BuildingHighRise504

» BuildingHighRise504_mirrormap

» Low Poly Truck

» Low Poly Car

» Helicopter Sound

III. Images

 

 

(Source: http://www.blenderguru.com/tutorials/how-to-create-a-city/ )


Choose a language

SEARCH

CMMS Lazada

Hải sản Vân Đồn

 

Chào mừng bạn đến với chuyên mục

giới thiệu và cung cấp các mặt hàng

hải sản của Vân Đồn. Hải sản Vân Đồn

- Quảng Ninh | Tươi ngon, bổ dưỡng

và đảm bảo với giá cả phải chăng.

» Xem trang....