vandon.com.vn

Bạn đang tạo một trang Web trên Weebly có địa chỉ dạng test.weebly.com. Tuy nhiên, bạn lại muốn chuyển tên miền phụ đó về tên miền chính bạn đăng ký tại NameCheap có địa chỉ dạng test.com. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết cách thức chuyển tên miền trong bài viết dưới đây.